Vis en HACCP

Wie in de visdetailhandel zit, kan het beste werken met de hygiënecode voor de visdetailhandel. In dit plan staan processen beschreven die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding/productie, verpakken, opslag en transport.

Voor de viswinkel en verkoopwagens is het makkelijk om digitaal al je HACCP taken online bij te houden.

Wilt u een HACCP management systeem opzetten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres, want wij zijn specialist op dit gebied. Als geen ander weten wij hoe complex deze materie kan zijn en daarom hebben wij ook een eenvoudig, maar doeltreffend online systeem op de markt gebracht. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om alle HACCP formulieren moeiteloos in te vullen. Bedrijven in de voedselverwerkende industrie worden geacht om te werken volgens een hygiënecode voor het produceren van veilige voeding. Ons systeem is een perfect hulpmiddel.

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de visdetailhandel zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur meeting * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * 

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek

Slager en HACCP

alle slagers werken met de hygiënecode voor het slagersbedrijf. 

Alle HACCP formulieren die belangrijk zijn voor de slager en slagerswinkel staan ook in de hygiënecode online.

Voor vele slagers is één van de CCP's ;de temperatuur controlen van de koelingen. Dit is ook een module in het systeem voor je HACCP in Hygiënecode online.

Een HACCP management systeem (laten) opzetten betekent dat uw onderneming straks over een kwaliteitssysteem beschikt. Het is gebaseerd op de principes van het Hazard Analysis Critical Control Points-systeem; een beheerssysteem dat het mogelijk maakt de veiligheid en de hygiëne van de levensmiddelen te waarborgen. Ons online systeem bestaat uit een aantal standaardmodules die uitgebreid kunnen worden met aanvullende tools toegespitst op uw branche

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de pluimveeslachterijen zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur meeting * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * I & R registratie

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek

 

Poelier en HACCP

Veilig omgaan met wild en pluimvee is van groot belang. Iedere poelier, in de winkel, op de markt of standplaats, moet daarom over een voedselveiligheidssysteem beschikken. De poelier kan als gespecialiseerde ondernemer aan deze eis voldoen door gebruik te maken van een goedgekeurde hygiënecode.

De in de code omschreven procedures zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften die gelden voor de behandeling en het vervoer van wild en pluimvee. Het gaat dus om procedures en voorschriften gericht op de bescherming van uw gezondheid! Als niet aan die voorschriften wordt voldaan, is sprake van een overtreding van wettelijke voorschriften waartegen de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren) kan optreden. 

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de bakker zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur meeting * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * 

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek

Slachterij en HACCP

Vlees en vleeswaren zijn bederfelijke producten. Ze hebben uiterste zorg nodig tijdens de be- en verwerking en tijdens de bereiding. Om problemen te voorkomen moeten slachterijen, groothandels, toeleveranciers van ingredienten en materialen, supermarkten en slagers aan de hoogste hygiene-eisen voldoen. Ze staan onder toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

voor het slachten
Vastgelegd is dat ieder slachtdier voor het slachten wordt gekeurd. Er wordt gekeken naar uiterlijk kenmerken van besmettelijke ziekten of andere afwijkingen die het vlees ongeschikt maken voor consumptie. Pas als het beest is goedgekeurd mag het geslacht worden.

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de pluimveeslachterijen zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur meeting * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * I & R registratie

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek