Supermarkt en HACCP

In de CBL-Hygiënecode 2011 zijn de processen beschreven die in de meeste supermarkten voorkomen. Per processtap en eventueel per afdeling zijn alleen die CCP's en basisvoorwaarden opgenomen die van toepassing zijn. Deze hygiënecode gaat alleen over zaken die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de voedselveiligheid.

Deze code beschrijft alle eisen voor de supermarkt. Omdat hier met verschillende afdelingen wordt gewerkt is het van belang om alle CCP's duidelijk in beeld te hebben per bedrijf. Handig hierbij is een digitale oplossing waar per afdeling bijvoorbeeld een schoonmaakplan in zit. Daarnaast is de THT bewaking heel belangrijk in de supermarkt. 

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de supermarkt zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur regeling * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * presenteren / kerntemperatuur. * sou-vide-bereiding * koud roken product * na pasteurisatie

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek* Allergenen * label printen versproduct.

Zorg en HACCP

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor de horeca in de zorg zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur regeling * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * presenteren / kerntemperatuur. * sou-vide-bereiding * koud roken product * na pasteurisatie

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek* Allergenen * label printen versproduct.