Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uit opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI&E.

Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld ) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E. De Checklist Gezondheidsrisico’s

Wij helpen U.

Door middel van een bedrijfsbezoek en interview met relevante betrokkenen voeren we de Risico Inventarisatie en Evaluatie uit en stellen het Plan van Aanpak op. De RI&E is bedoeld om te beoordelen of de arbeidsomstandigheden en -middelen geen risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Als onderdeel van de RI&E wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening, blusapparatuur en EHBO-materialen. Tijdens het bezoek voorzien we u graag van informatie.